Ouders

Contacten met ouders

U, de ouders en verzorgers én de medewerkers op school, verzorgen samen het grootste deel van de opvoeding van de kinderen. Het daarom belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Als kinderen zien dat ouders veel belangstelling hebben voor school, zal het kind de school nog fijner gaan vinden. Om de relatie tussen school en ouders zo optimaal mogelijk te maken, organiseren wij verschillende activiteiten op school. 

 

Gesprekken met leerkrachten

Wij stellen een regelmatig contact met u op prijs. U kunt leerkrachten uitsluitend na schooltijd spreken. Wilt u de leerkracht van uw kind spreken, maak dan even een afspraak. 

 

Kennismakingsgesprekken

Wij starten dit schooljaar met kennismakingsgesprekken. Wij willen in dit gesprek graag u en uw kind beter leren kennen. De gesprekken vinden plaats in september en u ontvangt hiervoor een uitnodiging.